Boje i barut / Olgica Cice / Dereta

Boje i barut

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Dereta
Godina izdavanja: 2012
125 str.
ISBN: 978-86-7346-853-2

Fan­ta­sti­čan ro­man o jed­noj od naj­ve­ćih že­na u srp­skoj isto­ri­ji

Ro­man "Bo­je i ba­rut", po­sve­ćen sli­kar­ki Na­de­ždi Pe­tro­vić, na­pi­san je kao apo­te­o­za umet­no­sti, ide­ji ostva­re­nja svog bi­ća i uz­vi­še­ne slu­žbe ro­du ko­jem se pri­pa­da. Ugra­đu­ju­ći u te­melj de­la i po­stu­la­te o umet­no­sti Na­de­žde Pe­tro­vić, kao što je onaj „umet­nost ne pro­fa­ni­še, ona di­že i pa­li mo­ral, po­ma­že raz­vi­tak so­ci­jal­nih pi­ta­nja i evo­lu­ci­ju na­ro­da, po­di­že kult u čo­ve­ku do naj­vi­ših gra­ni­ca, vred­nost je­di­ni­ce i ce­log ple­me­na u oči­ma na­pred­nih na­ro­da", Ol­gi­ca Ci­ce je kroz sud­bi­nu sli­kar­ke ko­ja je ima­la sme­lo­sti da bu­de dru­ga­či­ja i svo­ja, po­ka­za­la ka­ko se iz ma­log na­ro­da tra­gič­ne sud­bi­ne (opi­si te­ških go­di­na bal­kan­skih ra­to­va) mo­že sti­ći do svet­skih estet­skih vi­si­na.

Na­de­žda Pe­tro­vić sva­ka­ko je bi­la jed­na od onih srp­skih sli­kar­ki i in­te­lek­tu­al­ki ko­je su kroz svo­je de­lo raz­gr­ta­le isto­rij­ske na­sla­ge na­še kul­tu­re i ci­vi­li­za­ci­je. Knji­žev­nost na­knad­nim re­kre­i­ra­njem ta­kvih ve­li­či­na cr­pi no­vu sna­gu za afir­ma­ci­ju ide­ja ko­je ne gu­be vred­nost ma ka­ko dav­no bi­le za­če­te...

O autoru:
Olgica Cice rođena je u Prijedoru 02.02.1952. godine, nakon čega je živela sa roditeljima i sestrom u Sisku, Jablanici i Trebinju, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. 1969. godine upisuje se na Filozofski fakultet u Sarajevu, na grupu Istorija jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatski jezik. Diplomirala je 1975. godine i stekla zvanje profesora književnosti i srpskohrvatskog jezika. Radila je kao profesor u Centru srednjih škola, zatim u Srednjoj tehničkoj školi, a od 2005. godine radi kao profesor gimnazije “Jovan Dučić” u Trebinju. Dakle, njen plodan i uspešan pedagoški rad traje već 31 godinu. Udata je i ima dve kćerke.

Pisanjem poezije bavi se od srednjoškolskih dana. Objavljivala je pesme u novinama i književnim časopisima. Bila je član kluba mladih pisaca „Svitanja“ u Trebinju, a jedno vreme i njegov predsednik. Učesnik je brojnih književnih susreta, između ostalih, i na Međunarodnom susretu pisaca u Beogradu. Član je Književne zajednice za Hercegovinu „Jovan Dučić“ i Udruženja književnika Srpske. Ušla je u Antologiju pesnika Srpske. Autor je i brojnih recenzija.

Objavljena dela:

1999. godine je objavila knjigu poezije za odrasle „Rijeka je starija od nas“ u izdanju Književne zajednice „Jovan Dučić“ u Trebinju. Poezija je intimni solilokvij pesnikinje koja lirski progovara o svim svojim ljubavima, ratu, patnji i snazi.

2001. godine objavljuje knjigu poezije za djecu „Predstavljam se, ja sam kralj“ u izdanju Gutembergove galaksije u Beogradu.Knjiga je toplo primljena od malih i velikih čitalaca, jer je Olgica u njoj pokazala znalački pristup beskrajnom dječijem svijetu i njegovim brigama, radostima i snovima.

2001. godine objavljuje roman za decu i omladinu „Zemlja Igorova“, takođe u izdanju Gutembergove galaksije u Beogradu. U ovom svom prvom proznom djelu, Olgica je jednako uspješna kao i u poeziji. Oko interesantne fabule, ispreplela je dubinu kosmosa usamljenog dječaka koji odrasta bez oca koga je izgubio u ratu, njegovu komunikaciju s prirodom, prevazilaženje svih svojih slabosti i postajanje cjelovitim i zdravim čovjekom.

2006. godine objavljuje svoje drugo prozno djelo, roman za odrasle „Miris čovjeka“ u izdanju biblioteke Nova–Slobodan Mašić u Beogradu. Roman je veoma zainteresovao čitalačku publiku, jer je napisan kao moderni spoj dokumentarnog i literarnog i predstavlja kombinaciju muške (očeve) i ženske (Olgičine) priče. To je istovremeno sinteza muškog i ženskog principa, donkihotovskog bunta i tihe ženske ljubavi vidarice. Vrijeme romana teče od Prvog preko Drugog svjetskog rata, bosanskohercegovačkog rata, do današnje stvarnosti. To je svojevrsna istorija porodice Miličević i istorija naroda. Kvalitet ovog romana je potvrđan nominacijom za književnu nagradu “Bazara”-"Žensko pero". Naime, knjiga je u jakoj konkurenciji uspjela da uđe u uži izbor od 9 najboljih ostvarenja ženskih pisaca na srpskom jeziku. Trenutno, Olgica priprema novu knjigu poezije i knjigu kratkih priča. U tom žanru se takođe uspješno okušala, jer je svojom pričom “Breze” osvojila prvu nagradu na konkursu Književne zajednice za Hercegovinu “Jovan Dučić”, 2001. godine.

FACEBOOK KOMENTARI ()
KOMENTARI (1)
Jovan (neregistrovan) @ 13. apr 2015. 09:36 #1
Nazalost, mi uvek pristajemo na osrednjost. Knjiga je osrednje napisana i jedino sto u njoj vredi su sami delovi prepiske Nadezde Petrovic sa svojom porodicom. Ono sto je gospodja Cice napisala u svojoj promisli prilicno je prosecno
0 0
DODAJ KOMENTAR
(ime)

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige