Lični čudesnik / Žoze Eduardo Agvaluza / Dereta

Lični čudesnik

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Dereta
Godina izdavanja: 2011
160 str.
ISBN: 978-86-7346-834-1

NOVI ROMAN MAGIČNOG PERA ANGOLE...

KNJIGA KOJA ODUŠEVLJAVA I VRAĆA VERU U LEPOTU I MOĆ PRIPOVEDANJA.

Ovo je sto­ri­ja o mla­doj stu­dent­ki­nji lin­gvi­sti­ke ko­ja po­ku­ša­va da pro­nik­ne u mi­ste­ri­je por­tu­gal­skog je­zi­ka. Za­jed­no sa osta­re­lim pro­fe­so­rom, sta­rim anar­hi­stom, ona ras­pli­će čud­ne ru­kav­ce je­zi­ka, ko­ji vo­de na mi­stič­no is­tra­ži­va­nje pre­de­la, isto­ri­je i skri­ve­nog zna­nja.

"Lič­ni ču­de­snik" je pri­ča ko­ja se ba­vi mu­zi­kom re­či od dav­nih vre­me­na do da­nas, pu­tu­ju­ći kroz raz­li­či­te ze­mlje i obi­ča­je. Sup­til­no i ne­žno Agva­lu­za uvo­di či­ta­o­ca u svet ko­ji je te­ško do­stu­pan ako mu se pot­pu­no ne pre­pu­sti­te.

Pu­na bo­ja i im­pre­si­ja neo­bič­nih re­či, ovo je knji­ga u ko­joj se ži­vo­pi­sno i oča­ra­va­ju­će pre­pli­ću lju­bav, strast i se­ća­nje na pro­šlost.

O autoru:
Žoze Eduardo Agvaluza rodio se 1960. godine u Angoli. Trenutno najveći deo vremena provodi između Lisabona i Luande. Njegova najpoznatija dela su istorijski roman "Zavera", kao i "Tržnica prokletih" i "Kišna sezona". Objavio je i tri knjige kratkih priča i zbirku poezije "U srcu šume". Njegov roman "Creole" (Arcadia), dobio je portugalski Gran pri za književnost. "Afrički Lisabon", napisan u saradnji s Fernandom Semedom i fotografom Elzom Roš, često je hvaljena knjiga o afričkoj zajednici u Lisabonu.
FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog autora (2)

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige