Progutaj vazduh / Tara Džun Vinč / Clio

Progutaj vazduh

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Clio
Godina izdavanja: 2010
140 str.
ISBN: 978-86-7102-347-4

Knji­ga "Pro­gu­taj va­zduh" sli­ka­ma, pri­zo­ri­ma i unu­tra­šnjom ri­mom re­če­ni­ca go­vo­ri o pre­ki­nu­toj ve­zi jed­nog na­ro­da sa tra­di­ci­jom, o po­tra­zi je­din­ke za vla­sti­tim bi­ćem, duž sta­za ko­ji­ma su išli sta­ri ple­men­ski lov­ci i ri­ba­ri, duž pu­ta­nje vo­de­nog sa­ta. Tra­ga­nje za no­vom vo­dom osnov­ni je po­kre­tač ob­re­da i iz­vor mi­to­va tog na­ro­da sno­va i sne­va­nja o ži­vo­tu bez pro­stor­nog i vre­men­skog ogra­ni­če­nja. Ali, ka­da ja­va ras­pri­ši sno­ve, a vo­de­ni sat pre­sta­ne da me­ri vre­me isto­ri­je jer vo­de vi­še ne­ma, tre­ba pre­ki­nu­ti pre­o­ra­va­nje pam­će­nja i se­ća­nja, za­u­sta­vi­ti plač. Ta­da tre­ba da se pro­gu­ta va­zduh, udah­ne i ži­vi. Pro­gu­taj va­zduh, ka­že Ta­ra, udah­ni i ži­vi. Ukrat­ko, to je po­ru­ka ovog pr­ven­ca austra­lij­ske knji­žev­ni­ce abo­ri­džin­skog po­re­kla.

O autoru:
Tara Džun Vinč, rođena 1983. godine u Volongongu, u blizini Sidneja, u Australiji. Piše od svoje pet­naeste godine. Za prvu knjigu "Progutaj vazduh" osvojila je nekoliko nagrada: „Morin Donahju“ za mla­de pisce, nagradu za domorodačku književnost, a najznačajnija među njima je međunarodna „Ro­leks“ nagrada. Jezik Tare Džun Vinč prilagođen je mitskoj priči narodne tradicije, te je tekst njenog pripovedanja istovremeno prozni i poetski.
Povezane teme: beletristika
FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog ili sličnog žanra (20)

Džozef Anton: Memoari
Salman Ruždi

Tužni čempres
Agata Kristi

Mačka
Sidoni-Gabrijel Kolet

Problem Spinoza
Irvin Jalom

Predeo slikan čajem
Milorad Pavić

Kao gavran crno
Adriana Ližboa

Dvanaesti uvid: čas odluke
Džejms Redfild

HiSterija
Petar Zec

Nesreća i stvarne potrebe
Ivančica Đerić

Zov anđela
Gijom Muso

Osam kila sreće
Puriša Đorđević

Kuća lutaka
Kortni, Kim, Kloi Kardašijan

Duhless
Sergej Minajev

Praško groblje
Umberto Eko

Zvaću policiju
Irvin Jalom

Karta i teritorija
Mišel Uelbek

Oluja nad Majorkom
Mihael Bekler

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige