Šta ptica kaže / Vidosav Stevanović / Dereta

Šta ptica kaže

0.0 (0)
Autor:
Izdavač: Dereta
Godina izdavanja: 2011
137 str.
ISBN: 978-86-7346-820-4

ROMAN O JEDNOM OD NAJVEĆIH POLITIČKIH UBISTAVA U SAVREMENOJ SRPSKOJ ISTORIJI...

Šta ose­ća čo­vek, biv­ši pred­sed­nik dr­ža­ve, ko­ga su usred džo­gin­ga kid­na­po­va­li, sta­vi­li mu po­vez pre­ko gla­ve, uba­ci­li ga u kom­bi i od­ve­zli ga sto­ti­nak ki­lo­me­ta­ra od gra­da u ko­jem ži­vi, i pred ko­jim je još sa­mo 15 mi­nu­ta ži­vo­ta...

Ko­je su po­sled­nje sli­ke, ose­ća­nja i pi­ta­nja ko­ji mu pro­la­ze kroz gla­vu u ta­kvoj dra­ma­tič­noj si­tu­a­ci­ji, u stra­hot­nom ras­pe­ću iz­me­đu de­tinj­stva i sa­da­šnjeg tre­nut­ka, po­ro­di­ce i pri­ja­te­lja, že­lja i sno­va, po­no­sa i do­sto­jan­stva, stra­ha i sti­da...

Ko­li­ka je ve­li­či­na lič­nog po­ra­za i be­smi­sle­nost sva­kog po­sto­ja­nja u spo­zna­ji da te je ne sa­mo iz­dao biv­ši pri­ja­telj, bez­ma­lo dvoj­nik i po­slu­šnik, ko­ji se u me­đu­vre­me­nu pre­tvo­rio u tvo­ju su­prot­nost, već i da je za to an­ga­žo­vao „kr­vo­žed­ne pse" ko­ji će te hlad­no­krv­no ubi­ti i po­ko­pa­ti u ne­koj ne­po­zna­toj šu­mi, a za­tim pre­li­ti kre­čom, me­mlji­vom ze­mljom i li­šćem...

O autoru:
Vidosav Stevanović (1942) jedan je od najznačajnijih srpskih pisaca dvadesetog veka. Do sada je objavio preko dvadeset proznih knjiga, od kojih posebno izdvajamo romane "Nišči", "Testament", "Konstantin Gorča", "Odos Pandoras", "Kuća na brdu pored sunca", "Ostrvo Balkan", "Ista stvar", "Abel i Liza", "Iskra", "Sibila i Demoni", kao i dve knjige pripovedaka - "Refuz mrtvak" i "Periferijski zmajevi".

Uređivao je najznačajnije srpske književne časopise, kao što su "Vidici", "Savremenik", "Književna reč", "Književne novine"... Bio je generalni direktor i glavni urednik u beogradskoj Prosveti, urednik u Srpskoj književnoj zadruzi, sarajevskoj Svjetlosti, i direktor BIGZ-a. Dobitnik je NIN-ove nagrade i nagrade „Ivo Andrić". Početkom 1999. postaje Chevaller de l'Orde des Arts et des Lettres.

Dela Vidosava Stevanovića prevođena su na sve najznačajnije svetske jezike.

Poslednjih trideset godina živeo je u Kragujevcu, Beogradu, Grčkoj, Francuskoj i Sarajevu... Od 2007. godine živi povučeno i radi u selu Botunje pored Kragujevca.

U izdanju Grafičkog ateljea "Dereta" objavljeni su romani "O mestima tužnim i dubokoj noći" i "Testament" kao prve dve knjige njegovih Izabranih dela...

FACEBOOK KOMENTARI ()
DODAJ KOMENTAR
(ime)
Knjige istog autora (2)

najcitanije knjige - top 10

A planine odjeknuše
Haled Hoseini
Veliki rat
Aleksandar Gatalica
Zvuci iz podmornice
Marija Jovanović
Jovanovo zaveštanje
Vanja Bulić
Sivi vuk - bekstvo Adolfa Hitlera
Džerard Vilijams, Sajmon Dansten
Devojka od papira
Gijom Muso
Živeti slobodno
Nik Vujičić
Kaluđer koji je prodao svoj ferari
Robin Šarma
Mono i Manjana
39 pesama
Nebojša Krivokuća
Utočište
Nikolas Sparks
Ogledala Lune / Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Ogledala Lune
Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać
Gde ptica peva najlepše / Alehandro Hodorovski
Gde ptica peva najlepše
Alehandro Hodorovski
Maktub / Paulo Koeljo
Maktub
Paulo Koeljo
Estoril / Dejan Tiago Stanković
Estoril
Dejan Tiago Stanković
Zašto psujem / Vedrana Rudan
Zašto psujem
Vedrana Rudan
Utvara / Ju Nesbe
Utvara
Ju Nesbe
Preljuba / Paulo Koeljo
4.0

Preljuba
Paulo Koeljo
Nove knjige